Regulamin sklepu

Nasze zdjęcia są objęte prawami autorskimi, tzn. są utworami ponieważ można im przypisać indywidualny oraz twórczy charakter . Należy pamiętać, że nie trzeba spełniać żadnych formalności, aby zdjęcie zostało objęte autorskoprawną ochroną. W praktyce wystarczy więc, że zostanie utrwalone za pomocą aparatu/telefonu. Na każde wykorzystanie czyjegoś utworu (zdjęcia) potrzebna jest zgoda autora (ew. posiadacza praw autorskich majątkowych, jeśli twórcy przekazał komuś prawa autorskie)

ZABRANIAMY WYKORZYSTYWANIA NASZYCH ZDJĘĆ AUTORSKICH ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE WLASNAKOSZULKAPILKARSKA.COM ANI W ŻADNYM INNYM SERWISIE, KTÓREGO JESTEŚMY ADMINISTRATORAMI.

Za wykorzystywanie naszych zdjęć grożą konsekwencje prawne.

Wróć